mgr Agata Maria Aleksińska

psycholog, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Umów wizytę Kontakt

Informacje o mnie

Kilka słów…

Witam Państwa bardzo serdecznie.

Jestem dyplomowanym i certyfikowanym psychoterapeutą, specjalistą rekomendowanym Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego /nr certyfikatu 767/,

superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

psychologiem o specjalności klinicznej,

dyplomowanym trenerem grupowym.

Specjalizuję się w psychoterapii klinicznej krótkoterminowej nastawionej na redukcję przykrych, dokuczliwych objawów oraz długoterminowej nastawionej na pogłębioną, trwałą zmianę dysfunkcyjnych schematów odpowiadających za objawy.

Pomagam osobom cierpiącym na:
- zaburzenia osobowości
- depresję
- nerwicę natręctw
- fobię społeczną
- ataki paniki
- lęk uogólniony
- zaburzenia somatyzacyjne
- DDA


Ukończyłam studia podyplomowe z psychoterapii w podejściu integracyjnym /Instytut Psychologii Zdrowia, pod kierunkiem Prof. J. Mellibrudy; Instytut Psychiatrii i Neurologii, pod kierunkiem Prof. M. Siwiak - Kobayashi/. W 2003r. ukończyłam 5-letnie studia w zakresie psychologii klinicznej. W 2008r. oraz w 2011r. studia podyplomowe. W okresie XI 2013 r. - IV 2014r. odbyłam staż kliniczny jako psychoterapeuta w Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W VII 2016r. decyzją psychoanalityków dr J. Pawlika oraz prof. M. Prot - Klinger z Instytutu Psychoanalizy RASZTÓW, zdałam egzamin i uzyskałam tytuł certyfikowanego specjalisty. Doszłam do tego wskutek wieloletniej praktyki klinicznej /zatrudnienie w oddziale psychiatrycznym, w PZP/, drogą rzetelnej edukacji, uwzględniającej również psychoterapię własną szkoleniową oraz szereg dodatkowych kursów, seminariów. Posiadam uprawnienia do samodzielnego leczenia zaburzeń psychicznych. Pomimo rekomendacji PTP cały czas szkolę się. W 2015r. ukończyłam szkolenie z psychoterapii DDA prowadzone przez Zofię Sobolewską, Fundację ETOH, ukończyłam Emotion Focused Therapy, prowadzone przez Kurta Rendersa /level 1, 2016r., level 2, 2017r./ oraz Emotion Couple Focused Therapy prowadzone przez Rondę Goldman /level 1, 2019r./ w Ośrodku INTRA, w 2019r. szkolenie z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych Hanny Segal. Kontynuuję szkolenie w nurcie psychoanalitycznym w Instytucie. Biorę udział w szkoleniach mistrzowskich, m.in. z udziałem Prof. J.Cz. Czabały pt.: "Czy istnieje sposób na udaną psychoterapię?". Psychoterapia jako nauka zmienia się, co obliguje do bieżącej autorefleksji i regularnego dokształcania.

Ukończyłam szkolenie poświadczone certyfikatem w zakresie pracy z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka, które odbywało się pod auspicjami Fundacji NAGLE SAMI.

Zgodnie z formalnym kwalifikacjami pracuję w podejściu integracyjnym. Stosuję metody psychoterapii:
poznawczo - behawioralnej /analiza myśli, zachowania/
skoncentrowanej na emocjach /identyfikacja i zmiana emocji, procesu doświadczania, praca w oparciu o relację/
skoncentrowanej na rozwiązaniach /skupienie na zasobach, konkretnych działaniach/
psychoanalitycznej /identyfikacja przeniesienia, interpretacja ukrytych motywów, potrzeb/.


Opieram się na teorii:
Melanie Klein, Lesle Greengera, Younga oraz na koncepcji 7 ścieżek integracji Prof. J. Mellibrudy.
Dopasowuję je indywidualnie do problemów / objawów, profilu osobowości pacjenta oraz jego potrzeb, a także etapu procesu leczenia.

Praktykę kliniczną poddaję regularnej indywidualnej superwizji klinicznej. Co odpowiada kryteriom etycznym i merytorycznym profesjonalnego leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Uczestniczyłam także w superwizjach w Ośrodku INTRA - praca metodą EFT /Emotion Focused Therapy/.

Od wielu lat zajmuję się psychoterapią szkoleniową psychoterapeutów w procesie certyfikacji /Psychoterapia własna jest obligatoryjnym elementem kształcenia terapeuty/.

Oferuję także psychoterapię rozwojową - dla osób, które nie cierpią na zaburzenia, nie mają objawów, ale odczuwają potrzebę lepszego poznania siebie, wzmocnienia swoich postaw asertywnych, kompetencji opiekowania się sobą.

Prowadzę konsultację par.

Zajmuję się poradnictwem w zakresie problemów wychowawczych, terapią dzieci i nastolatków.

Obecnie jestem w trakcie 3-letniego szkolenia w zakresie terapii dzieci, młodzieży. Realizowane jest przez Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid w Krakowie.

Prowadzę diagnostykę na zlecenie lekarzy oraz opiniowanie.

W razie potrzeby współpracuję z psychiatrą.

Jestem autorem publikacji popularno - naukowych. Prowadziłam staże psychologów, psychoterapeutów. Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, także jako osoba mająca własne wystąpienia /jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/.

Oferuję profesjonalizm kontaktu, życzliwe i empatyczne podejście. Zapraszam serdecznie.

Zakres porad

 • Psychoterapia
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychologia kliniczna
 • Psychoterapia dzieci
 • Terapia uzależnień
 • Terapia behawioralna
 • Psychoonkologia
 • Psychotraumatologia

Edukacja

 • Uniwersytet SWPS, Warszawa, 5-letnie studia magisterskie z psychologii klinicznej
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa, 4-letnie studia podyplomowe z psychoterapii integracyjnej
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Relacja psychoterapeutyczna w podejściu psychoanalitycznym - podstawowe zagadnienia techniczne.
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Nie pomyślane, nie wypowiedziane.
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Zaburzenia odżywiania
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Zaburzenia psychosomatyczne cz. I
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa, szkolenie: Zaburzenia psychosomatyczne cz. II
 • Ośrodek INTRA, Warszawa: grupowa superwizja kliniczna w podejściu EFT /Emotion Focused Therapy/
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Emotion Focused Therapy, level 1, Kurt Renders
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Emotion Focused Therapy, level 2, Kurt Renders
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Emotion Couple Focused Therapy, level 1, Ronda Goldman
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Praca z krytykiem wewnętrznym, Cloude Missiaen
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Pauza i krawędź, Cloude Missiaen
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Psychoterapia chorych na schizofrenię
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Diagnoza osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza
 • Ośrodek INTRA, Warszawa, szkolenie: Psychoterapia osób chorych onkologicznie
 • Fundacja ETOH, Warszawa, szkolenie: Psychoterapia DDA - strategie i procedury
 • Instytut Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Warszawa, szkolenie TSR, I stopień
 • Centrum CBT szkolenie: Diagnoza i terapia poznawczo - behawioralna dzieci oraz młodzieży
 • Pracownia Pomocy Psychologicznej, Sopot, szkolenie: MMPI - badanie, opracowanie i interpretacja
 • Fundacja NAGLE SAMI, szkolenie: Praca z rodzicami, którzy doświadczyli poronienia lub okołoporodowej straty dziecka
 • Prof. D. Skowroński, szkolenie: Praca z parą z włączeniem wątków seksualnych
 • Ośrodek KONSONANS, Warszawa: indywidualna superwizja kliniczna w podejściu integracyjnym, dr n. med. Witold Simon
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa: Myślenie i marzenia senne
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa: Zaburzenia perswersyjne
 • Ośrodek INTRA, Warszawa: superwizja w procesie certyfikacji w podejściu EFT /Emotion Focused Therapy/
 • Monika Janicka - Jasińska: Prawo dla Psychologa i Psychoterapeuty
 • Prof. J. Cz. Czabała szkolenie mistrzowskie: Czy istnieje sposób na udaną psychoterapię?
 • Instytut Studiów Psychoanalitycznych H. Segal, Warszawa: Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
 • Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej, Warszawa: Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży
 • Konteksty, dr n. med C. Żechowski, Warszawa: Psychopatologia dla psychoterapeutów
 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin. Szkolenie podyplomowe - w toku
 • Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid, Zaburzenia odżywiania w praktyce klinicznej. Szkolenie podyplomowe - w toku

Doświadczenie zawodowe

 • Klinika Nerwic, Oddział Dzienny, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • Oddziały Psychiatryczne I, II, III Szpital Lipno sp. z o.o.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Lipno.
 • Konsonans. Ośrodek psychoterapii, Warszawa.
 • Ośrodek Psychoterapii Integracyjnej, Włocławek / początkowo jako gabinet psychoterapii/.
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Pruszków.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Rypin.
 • współpraca z Sądem Rejonowym w Lipnie w charakterze biegłej psycholog
 • współpraca z Prokuraturą Rejonową w Lipnie w charakterze biegłej psycholog

Publikacje

Choroby

 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • zespół lęku uogólnionego
 • nerwica natręctw
 • fobia społeczna
 • ataki paniki
 • depresja kliniczna
 • nieśmiałość
 • borderline
 • bezsenność
 • niepłodność
 • poronienie
 • depresja okołoporodowa/poporodowa
 • żałoba
 • problemy wychowawcze
 • problemy w związku
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia odporności
 • współuzależnienie
 • uzależnienia
 • zaburzenia odżywiania
 • psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów
 • psychoterapia Włocławek
 • psychoterapia Warszawa
 • psycholog Włocławek
 • psycholog Warszawa
 • zaburzenia osobowości
 • terapia schematów
 • terapia schematów Włocławek
 • terapia poznawczo - behawioralna Włocławek
 • terapia integracyjna Włocławek
 • terapia Włocławek
 • psychoterapeuta Włocławek
 • certyfikowany psychoterapeuta Włocławek

Profile

Kontakt

Ośrodek Psychoterapii Integracyjnej Włocławek

Polskiej Organizacji Wojskowej 32 lok nr 5
87-800 Włocławek, kujawsko-pomorskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Konsonans. Ośrodek Psychoterapii

Kabacki Dukt 7/41
02-796 Warszawa, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

konsultacje i psychoterapia ON - LINEZadzwoń do specjalisty

Cennik

testy psychologiczne Od 100 zł
Konsultacja psychologiczna Indywidualnie
psychoterapia Od 130 zł

Opinie pacjentów

Pani Agata jest ciepła, empatyczną osobą. Cierpliwie słuchała oraz "drążyła" aby dojść do sedna problemu. Jestem bardzo zadowolony z wizyty. Czekam na kolejną sesje. Pozdrawiam ciepło
Pacjent
Pacjent
Psychoterapia u Pani Agaty to najlepsze co mogło mi się przytrafić. Bardzo się cieszę, że parę lat temu trafiłam właśnie do niej. Dzięki Pani Agacie udało mi się przepracować wiele trudnych doświadczeń w moim życiu. Teraz powoli kończę terapię i widzę jak bardzo się zmieniłam dzięki psychoterapii. Mam poczucie, że to profesjonalizm i ogromną wiedza Pani Agaty miały duży wpływ na proces mojej terapii. Czułam, że mój terapeuta wie co robi, co dawalo mi poczucie bezpieczeństwa. Miałam już wcześniejsze doświadczenie psychoterapii i wiem co piszę. Pani Agata to psychoterapeuta z ogromną wiedza i doświadczeniem zawodowym ale również ludzki psychoterapeuta, ciepła, dobra osoba. Poprostu uwielbiam tą kobietę. Serdecznie pozdrowiam Pani Agato.
Pacjent
Pacjent
Podczas spotkań z Panią Agatą czuję się wysłuchana z pełnym zrozumieniem i akceptacją. Jest osobą empatyczną co ułatwia poruszanie trudnych wątków w terapii. Bardzo ciepła i godna zaufania terapeutka. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Polecam Panią Agate, rozmowa odbyła się online, przebiegła sympatycznie i rzeczowo. Już po pierwszej rozmowie czuć ogromne zaangażowanie i wsparcie ze strony Pani Agaty. Potrafi stworzyć przyjazną atmosferę.
Pacjent
Pacjent
Rzeczowa i profesjonalna porada. . Bardzo miła Pani psycholog Z odpowiednim podejściem do pacjenta. Narazie pierwsza konsultacja myślę że będzie więcej. Polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam! Od pierwszej sesji poczułam się komfortowo, Pani Agata potrafi stworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażania emocji oraz jest osobą miłą, ciepłą i empatyczną.
Pacjent
Pacjent
Jak najbardziej polecam Panią Agate, rozmowa online przebiegła bardzo pomyślnie i sympatycznie. Jest to moja pierwsza wizyta u terapeuty, ale już po pierwszej rozmowie mogę przyznać, że cieszę się, że mój pierwszy wybór terapeuty okazał sie trafny.
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolona z efektów terapii. Pani Agata jest empatyczna i potrafi zbudować bezpieczną przestrzeń do pracy nad sobą. Bardzo polecam
Pacjent
Pacjent
Z calego serca polecam współpracę i podjęcie psychoterapii w relacji z Panią Agatą. Osobiście z dużym dystansem i obawami o brak skuteczności podchodziłam do pracy on-line... ALE warto spróbować, przekonać się osobiście i zaufać. Ja już po pierwszym spotkaniu wyzbyłam się moich obawy i ograniczeń w tym obszarze ! Jestem pod ogromnym wrażeniem niezwykłych umiejętności Pani Agaty, ogromna empatia i zaangażowanie, skuteczność leczenia, otwartość, bardzo duże kompetencje komunikacji i słuchania. To wszystko daje mi tak duże zaufanie, że z pełnym spokojem i otwartością podchodzę do każdego spotkania. Jestem BARDZO wdzięczna za każdą sesję - Z serca dziękuję ! Ta ulga i przestrzeń w głowie po każdym spotkaniu - bezcenne.
Pacjent
Pacjent
Już od pierwszego spotkania wiedziałam, że chcę, aby Agata została moją stałą superwizorką. Agata bez wysiłku potrafi stworzyć poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia na sesji – dzięki temu przyglądanie się trudniejszym aspektom swojej pracy bywa nie tylko odkrywcze, ale czasem wręcz ekscytujące. Poza tym Agata ma ogrom wiedzy i doświadczenia, którymi otwarcie i szczerze się dzieli – mnie osobiście umożliwia to realizację rozwoju w układzie „uczeń-mistrz”, a jednocześnie nie odczuwam żadnej presji hierarchii. Z każdej superwizji wychodzę z głębszą myślą, meta-refleksją, która tworzy i towarzyszy mnie i mojej pracy z pacjentami, dlatego mogę z całego serca polecić współpracę Agatą.
Pacjent
Pacjent
Pani terapeutka jest bardzo zaangażowana, słucha uważnie, dopytuje. Stara się nakierować na odpowiednie wnioski lub rozwiązania, potrafi się też wczuć w sytuację i jest bardzo empatyczna. Jestem zadowolona z tego jak wyglądają sesje z panią Agatą i mogę z czystym sumieniem polecić, bo to najlepsza terapeutka jaką do tej pory miałam.
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest osobą otwartą i w umiejętny sposób nakierowuje rozmowy na rzeczy którym warto się przyjrzeć. Dostrzega szczegóły, zachowania które mi jako pacjentowi umykają poszerzając w ten sposób moja samoświadomość, co w moim przypadku pozwoliło na rozpoznawanie i dostrzeganie schematów zachowania 'w normalnym dziennym życiu'. To z kolei pozwala mi na modyfikację tego zachowania. Pani Agata jest osobą wysoce empatyczną i elastyczną jeżeli chodzi o termin wizyty - czasami z mojej strony nie mogłem w sesji uczestniczyć to wtedy udawało się znaleźć termin zastępczy. Polecam panią Agatę jako psychologa.
Pacjent
Pacjent
U Pani Agaty Aleksinskiej uczestniczę w terapii on line. Pani Agatą jest osobą bardzo życzliwą i otwartą. Pacjenta wysłuchuje z zaangażowaniem i zainteresowaniem.Zadaje dodatkowe pytania, które pomagają bardziej zrozumieć problem, z którym się borykamy. Pani Agatą pomaga mi uporać się lękiem,który w moim życiu był wszechobecny. Pani Agatą Aleksinska jest profesjonalistką w swojej dziedzinie
Pacjent
Pacjent
Jestem po pierwszej wizycie i nie mogę doczekać się kolejnej.Godzina minęła tak szybko,nawet nie wiem kiedy.Pani Agata jest bardzo ciepłą osobą.
Pacjent
Pacjent
Mimo iż to było moje pierwsze spotkanie z panią Agata, mogę stwierdzić, iż jest ona bardzo ciepłą i empatyczną osobą. Obawiałam się, że nie będę mogła się otworzyć, ale pani Agata stwarza tak przyjazną i komfortową atmosferę, że nie było to problemem. Cenne uwagi z jej strony sprawiają, że czułam się zrozumiana i zaopiekowania.
Pacjent
Pacjent
Po wielu próbach i rozpoczynanych terapiach w końcu trafiłam do Pani Agaty. Jest to osoba, która otoczyła mnie wsparciem oraz zrozumieniem. Bije od niej empatia oraz ciepło, co czuć w trakcie terapii. Mimo, iż współpracujemy dopiero kilka miesięcy, to z czystym sercem mogę polecić terapię u Pani Agaty! ;)
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam Panią Agatę. Pomogła mi dostrzec wiele rzeczy, na które wcześniej nie zwracałam uwagi i dała skuteczne narzędzia do pracy nad nimi. Dodatkowo Pani Agata jest bardzo ciepłą i empatyczną osobą, dzięki czemu łatwiej się przed nią otworzyć
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam współpracę z Panią Agatą! Jest osobą niezwykle empatyczną i ciepłą co w połączeniu z jej kompetencjami dało mi możliwość zaufania jej, nazwania i przepracowania wielu bardzo trudnych doświadczeń i emocji. Jestem szalenie wdzięczna za całą pomoc z jej strony!
Pacjent
Pacjent
Korzystam z psychoterapi u Pani Agaty Mari Aleksińskiej ,jest dla mnie ogromnym wsparciem i pomaga odbudować mi siebie . Wskazuje metody radzenia sobie ze stresem i lękami , wychodzę z traum. Dzięki niej pilnuje swoich priorytetów . Polecam z całego serca .Aga.
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest bardzo uczciwym specjalistą, miała świadomość, że nie jest w stanie mi pomóc, i przyznała się do tego, jednocześnie dołożyła starań by znaleźć specjalistę, który był w stanie mi pomóc. Bardzo Pani dziękuje Pani Agato !
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest doskonałym słuchaczem. Przyszedłem z bardzo dużymi problemami, jak na moją osobę, które mnie przytłaczały. Ponad półroczna praca nad tym wszystkim przyniosła oczekiwane przeze mnie efekty. Polecam każdemu, kto ceni profesjonalizm i skuteczność. Cieszę się, że mogłem chodzić do pani Agaty.
Pacjent
Pacjent
Cudowna, ciepła osoba,wspaniała psycholog i psychoterapeuta. Miałam przyjemność być pacjentką Pani Agaty.Bardzo mi pomogła.Serdecznie polecam.
Pacjent
Pacjent
Polecam bardzo bardzo! Poza wiedzą merytoryczną otrzymałam od pani Agaty mnóstwo ciepła, empatii, cierpliwości i zrozumienia. Pomogła mi poznać, zaakceptować i polubić samą siebie. Idąc na terapię nie przypuszczałam, że będzie to tak cenne doświadczenie w moim życiu.
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne podejście do zagadnienia. Wskazanie problemów i sposobów ich rozwiązywania z metodami pracy. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest profesjonalistką znającą się na swojej pracy. Potrafi dostrzec problem i skutecznie go omówić. Bardzo polecam!
Pacjent
Pacjent
Bardzo sympatyczna Pani doktor,jestem zadowolona z wizyt,sumienna ,bardzo dobrze czuje się w jej towarzystwie, pomocna,polecam każdemu w potrzebie :)
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest bardzo ciepłą i miłą osobą. Potrafi słuchać i doradzić. Bardzo pomogła mi spojrzeć na moje problemy z innej perspektywy gdzie mogłam stawić im czoła i iść do przodu.Bardzo polecam i pozdrawiam.
Pacjent
Pacjent
Osoba bardzo profesjonalna, empatyczna i ciepła. Stwarza atmosferę bezpieczeństwa. Dociera do sedna problemów. Z wizyty wychodzi się w zupełnie innym nastroju i z jasną głową. Wizyty wywołują założony rezultat i znaczną poprawę. Serdecznie polecam.
Pacjent
Pacjent
Cudowna Pani doktor bardzo mi pomogła dzięki niej moje życie zmieniło się na lepsze, polecam z całego serca
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest niezwykle ciepłą osobą. Potrafi szybko określić problem i pomóc w znalezieniu rozwiązania. Czułam się jakbym rozmawiała z przyjaciółką.
Pacjent
Pacjent
Cóż, myślę że nie należę do łatwych pacjentów. Proces zmiany świadomości samego siebie wciąż trwa, a ze strony P. Agaty można na pewno otrzymać ciepło i zrozumienie, ale też trzeźwą krytykę. Miałem już do czynienia z terapeutami, jednak ta relacja jest najgłębsza w moim odczuciu.
Pacjent
Pacjent
Już po rozpoczęciu terapii zauważyłem pewne zmiany w moim życiu i postępowaniu. Dzięki wyjątkowej atmosferze na spotkaniach, pełny empatii i zrozumienia oraz trosce i mądrości p. Agaty, potrafiłem otworzyć się i porozmawiać o wszystkim co mnie nurtuje. Dopiero teraz zrozumiałem jak wartościowym człowiekiem jestem. Zwiększyłem poczucie kontroli nad moim życiem i dążeniem do własnego szczęścia. Odzyskałem wiarę w siebie i swoje marzenia a to wszystko dzięki pani mgr Agacie Marii Aleksińskiej. Cudowny psychoterapeuta, kompetentna, taktowna, przy której łatwo jest się otworzyć i pomóc sobie, a z każdej wizyty wychodzę coraz silniejszy. Oby było więcej takich specjalistów jak Pani.
Pacjent
Pacjent
Przyjemna, zaskoczyla mnie nie raz tym ze faktycznie słuchała co mowiłem. Spokojnie mozna korzystac z pomocy Pani Agaty. Polecam!
Pacjent
Pacjent
Pani Agata jest dobrym słuchaczem nie przerywa daje możliwość wygadania sie. Jest otwarta osoba, z którą można rozmawiać bez skrępowania. Nie przeszkadza nie wchodzi w słowo. A co najważniejsze nie ocenia
Pacjent
Pacjent
Pani doktor potrafi w 100% poznać się na człowieku i stara się wyeliminować problem, który w nim tkwi.
Pacjent
Pacjent
Ażeby zrozumieć życie i lęki osoby chorej , trzeba być kimś niepowtarzalnym , potrafić wysłuchać i umieć dobrze poradzić . Ale najważniejsze jest to , aby przeprowadzane psychoterapie dawały zamierzone efekty poprawiające stan zdrowia. Pani mgr Aleksińska jest właśnie taką specjalistką , która naprawdę pomaga i mogę jej osobę z całą odpowiedzialnością polecić innym potrzebującym pomocy . A choinka cały czas świeci radośnie. Anna
Pacjent
Pacjent
Bardzo kompetentna, rzetelna, ale jednocześnie ciepła i spokojna. Traktuje pacjenta bardzo osobiście i wysłuchuje jak ktoś bliski, a nie terapeuta. Z gabinetu wychodzi się silniejszym i na pewniejszych nogach. Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Pani Agata to bardzo ciepła osoba, uważna, rzeczowa, z olbrzymią wiedzą, którą potrafi wykorzystać, by pomóc człowiekowi i rozwiązać jego problemy. Bardzo polecam. Katarzyna K.
Pacjent
Pacjent
Dziękuję ślicznie Pani Agatko, bardzo mi Pani pomogła, myślałam, że jestem skazana na depresję już do końca życia. A.
Pacjent
Pacjent
Cierpię od długiego już czasu. Chodziłem do różnych psychiatrów i psychologów. Tym razem wiem, ze trafiłem dobrze. Są postępy. Staję na nogach, dodam na własnych nogach. Dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Lekarz, inny fachowiec może na prośbę pacjenta udokumentować swoje kwalifikacje. Pani Aleksńska to b. dobry psycholog.
Pacjent
Pacjent
Szczerze polecam Panią Agatę. Przede wszystkim jest osobą cierpliwą a wiadomo pacjenci potrafią być nieznośni :) i trudni w rozmowie . Nie traktuje pacjentów przedmiotowo i hurtowo. Zawsze znajdzie dla nich czas . Poprzez sposób rozmowy z pacjentem potrafi dostrzec problem, rozszyfrować i pokierować a to chyba najważniejsze. Dlatego polecam
Pacjent
Pacjent

Czy chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną